Salkkutyökalu

Omat salkkusi

Tämä sisältö on vain tilaajille. Rekisteröidy ilmaiselle testijaksolle. Rekisteröitymällä koekäyttäjäksi et sitoudu tilaamaan maksullista Zenostock -palvelua.

RekisteröidyKirjaudu

Erikoistilanne: Europankki romahdus

Salkun sisältö ja tuotto

Euromaiden markkina-arvoltaan kymmenen suurinta pankkia. Euromaiden pankkiosakkeet ovat suurimmaksi osaksi eri syistä kehittyneet huonosti viime vuosina. Pankkeja on nykyään erityisen vaikea arvioida nykyisen setelipainorahapolitiikan ja keinotekoisen nollakorkoympäristön takia. Pankit toimivat tämän todellisuuden ytimessä. On vaikea arvioida mitä on aitoa, mitä näköharhaa. Mutta tähänkin sektoriin on kuitenkin syytä suhtautua ennakkoluulottomasti ja uteliaisuudella. Tätä kirjoittaessa, syystä tai toisesta, euromaiden markkina-arvoltaan kymmenen suurimman liikepankin pörssiarvo on nimittäin alhaisempi kuin yksi JP Morgan & Chase., yhdysvaltain suurin pankki. Europankkien yhteenlaskettu osinkosumma, oma pääoma ja taseen loppusumma ovat kuitenkin moninkertaiset JP Morganiin nähden. 50.000 euron sijoitus antaa 108.000 euron oman pääoman osuuden ja tuottaa 2.800 euron osingon, laskettu viimeiseksi maksetulla vuosiosingolla (25.10.2019).

Sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitus­neuvontaa, eikä sitä saa tulkita minkäänlaisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoituskohdetta. Mitään takeita sisällön oikeellisuudesta ei voida antaa. Jos käyttäjä haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoituskohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että käyttäjä joko itse tai mahdollisen sijoitusneuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta. Zenito Oy julkaisee sisältöä aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.