Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

Generell portfölj: Dow Jones

Portföljens innehåll och avkastning

Denna portfölj kan kanske ses om ett basalternativ för den som av en eller annan orsak vill fylla sitt aktiesparkonto med amerikanska aktier. Det legendariska Dow Jones-indexets 30 st aktier. En 50.000 euros placering I denna portfölj gav per den 25.10.2019 en egetkapitalandel på 14.851 euro, en resultatandel på 2.033 euro och en dividendintäkt på 1.274 euro.

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.