Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

Bransch: Gödsel och mat

Portföljens innehåll och avkastning

Portföljen består av ett urval gödsel-, lantbruks- och matföretag. Om företagen i vår Gas-El-Vatten-portfölj skrev vi att de utför för vårt dagliga liv kritiska uppgifter men mat är väl ännu viktigare. Mat finns det för sin del inte tillräckligt av utan tillräckligt utbud på modernt gödsel. Det intressanta I detta sammanhang är att börsen för tillfället, p.g.a resultatmotvind för portföljföretagen, erbjuder oss en möjlighet att förvärva dessa företag till ett rätt så rimligt pris I en historisk jämförelse. Per den 25.10.2019 ger en 50.000 euros placering i denna portfölj en egetkapitalandel på 37.786 euro, en resultatandel på 451 euro och en dividendintäkt på 1.134 euro, räknat på den senast betalda helårsdividenden. Det bästa årsresultatet under de senaste tio åren ger en resultatandel på 7.750 euro.

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.