Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

Undantagstillstånd: Stål crash

Portföljens innehåll och avkastning

I början av oktober 2019 lade vi market till att marknadsvärdet för den ledande rostfristål producenten Outokumpu hade sjunkit till sin lägsta nivå i förhållande till sitt egna kapital under företagets hela 31 år långa börshistoria. Samma tider sjönk också tyska Salzgitter AG:s börsvärdering till den lägsta någonsin under företagets 22 år långa börshistoria. Resten av aktierna i denna portfölj är inte mycket sämre/bättre. Portföljens idé är enkel: Vi köper ett urval stålaktier till ett lägre relativt pris än någon innan oss. En 50.000 euros placering I denna portfölj gav per den 25.10.2019 en egetkapitalandel på 100.086 euro, en resultatandel på 6.529 euro och en dividendintäkt på 1.811 euro. Portföljföretagens lönsamhet sjunker betydligt för tillfället.

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.