Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

Generell portfölj: Global TOP 15 MVÄRDE

Portföljens innehåll och avkastning

De 15 mest värdefulla företagen i Zenostocks databas med ett sammanlagt marknadsvärde på näsblodshöjder på 6.800 miljarder euro. Endast ett euopeiskt företag, resten från USA. En 50.000 euros placering I denna portfölj gav per den 25.10.2019 en egetkapitalandel på 14.821 euro, en resultatandel på 2.108 euro och en dividendintäkt på 706 euro.

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.