Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

Undantagstillstånd: Tyskland bil crash

Portföljens innehåll och avkastning

Ett urval tyska företag verksamma inom bilindustrin. I skrivande stund, 25.10.2019, seglar den tyska ekonomin I motvind och den tyska bilindustrin tampas med samtidiga konjunktur-, elbils- och tullhot. Som en följd av detta har börsvärden på de tyska biljättarna sjunkit kännbart. Kurserna för en stor del komponentillverkare och underleverantörer för bilindustrin har haft det ännu svårare. Börsvärdena är på sina ställen rätt så låga. Man vågar kanske konstatera att den tyska bilindustrin är den enskilt viktigaste sektorn för vår världsdels ekonomi. Portföljens börsvärdering är den lägsta under de senaste tio åren.

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.