Artiklar

Goldminers vs Dow Jones - päivitys

Päivitämme seuraamaamme neljän suuremman Pohjois-Amerikkalaisen kultakaivoksen (Barrick, Newmont, Kinross ja Yamana) ja Dow Jones-yhtiöiden kymmenen vuoden kehitysvertailua. Käppyröitä tarkasteltaessa voi olla hyödyksi huomioida, että uuden vuoden myötä kymmenen vuoden jakso alkaa nyt vuodesta 2012 jolloin kultakaivosarvojen huippuvuosi, 2011, ei ole enää mukana kuvaajassa.

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.