One Day Forecaster

One Day Foecaster använder historisk data på distributionen av längden på oavbrutna räckor av stigande och sjunkande kursutveckling för att räkna ut sannolikheten för att en enskild akties kurs kommer att sluta falla eller stiga idag. Men endast idag - en dag! Varning: Detta handlar enbart om statistiska sannolikheter beräknade på historisk kursdata. En hög sannolikhet för att något skall inträffa betyder inte att motsatsen inte kan ske, för det är fullt möjligt, må vara osannolikt. Dessutom lider datamaterialet av ett välkänt problem inom statistiken, nämligen "suvivorship bias". Dvs en aktie som exempelvis föll i ett sträck under 100 dagar och sedan försvann ingår ej mera i datamaterialet. Använd alltså vår "One Day Forecaster" med den försiktighet och skeptisism den förtjänar.

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in