Enkelt sätt att hitta billiga aktier

Registrera dig och prova tjänsten gratis i 14 dagar

Ett förstklassigt hjälpmedel för aktieplaceraren.

Zenostock är en internetbaserad tjänst ämnad för att söka efter och undersöka aktier. Tjänsten genererar idéer och värdefull information åt aktieplaceraren. Tjänsten utgör våra erfarna professionella portföljförvaltares eget arbetsredskap och öppnas nu för alla placerare intresserade av börsaktier. De som planerat och utarbetat innehållet i tjänsten är portföljförvaltare med lång erfarenhet av professionell och framgångsrik portföljförvaltning. Vårt specialområde är aktier med låg börsvärdering.

Ladda ner broschyrTitta på demo

Sök efter aktier enligt dina egna kriterier.

Med hjälp av detta verktyg finner du det du söker, dessutom mycket sådant, som du inte trodde att fanns. Ett unikt hjälpmedel för aktieplaceraren, utvecklat för proffsens eget bruk. Tjänsten innehåller information för 10 år, för över 8000 aktier, i mer än 20 länder.

Sök, analysera och följ upp.

I tjänsten hittar du uppgifter om företagens börsvärdering och ekonomiska situation. Dessutom aktuella sammandragsrapporter om försäkringsbolag och banker. Tydlig grafik, resultat, balans samt relationstal. I tjänsten ingår även centralbanks- och landrapporter samt portföljverktyg.

Egen portfölj i tjänsten.

Du kan följa upp och analysera en aktieportfölj du själv valt, verklig eller fiktiv. Portföljverktyget beräknar även portföljens ”koncern­beräkning”, som beskriver andelen av de ägda företagens resultat, egendom, skuld och dividend, som ägaren till portföljen besitter – i konkreta euron. I portföljverktyg -sektionen kan du även hitta färdiga exempel på portföljer skapade av våra portföljförvaltare.

Intressanta tankar om billiga aktier.

Zenostock publicerar artiklar beträffande ämnen våra portföljförvaltare anser vara intressanta. Vi fokuserar speciellt på företag, vars aktiekurser förefaller ligga på en låg nivå.

Registrera dig och prova tjänsten gratis i 14 dagar

Registrera dig