Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

Portföljens innehåll och avkastning

Traditionella stora telefonbolag. Börsutvecklingen för ett flertal traditionella fd. statliga sedermera privatiserade stora telefonbolag har varit si och så under de senaste tio åren. Under senare tid har nedgången dock upphört och eftersom detta sammanfallit med den allmänna aktiemarknadens nedgång har telefonbolag under senare tid överraskande hört till börsens klara (framförallt relativa) vinnare. En 50.000 euros placering ger en dividend på 2 209 eller 4,4 % men notera att portföljen får en mycket betydande andel skuld att underhålla, 69 573 euro. (10.6.2022)

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.