Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

TSX - Battery Metal Index TOP 10

Portföljens innehåll och avkastning

En av de heta branscherna på dagens börser, bränn inte fingrarna. Börsen i Toronto, i ett av världens ledande gruvland Kanada, lanserade nyligen ett nytt index vid namn ‘TSX – Battery Metal Index’. Vår portfölj består av tio st. aktier från detta index om vilket Torontobörsen själv skriver bl.a. enligt följande: : ” The new index measures the performance of TSX and TSX Venture Exchange listed companies that are focused on the production and exploration of select metals, which are significant inputs in the decarbonization of the transportation sector”. Dvs produktion för världens växande behov av batterimetaller till följd av den tilltagande elektifieringen. Ett potentiellt problem med denna portfölj kan vara dess i historisk jämförelse höga värde och mycket höga resultatnivå för portföljföretagen. Men kanske allt ännu stiger ytterligare . . . . detta är en typisk “hög stressnivå”-portfölj. Men här listas nu i alla fall ett urval denna typs aktier och var och en må göra sin egen bedömning. En 50.000 euros placering ger en 43 181 euros andel av det egna kapitalet och en för tillfället mycket hög resultatandel på hela 5 810 euro. (10.6.2022).

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.