Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

Berkshire Hathaway TOP 10 (Warren Buffet)

Portföljens innehåll och avkastning

Warren Buffets aktieportfölj. Berkshire Hathaway är världens mest kända investmentbolag och ett av världens största företag mätt med storleken på det bokföringsmässiga egna kapitalet (ca. 500 mrd USD). Berkshire är till sin verksamhet en blandning av ett försäkrings-, mångbransch- och investmentbolag. Vår portfölj består av företagets tio största innehav i börnsoterade företag per maj 2022. I Zenostock-portföljen ingår samtliga tio innehav med en lika stor andel vilket skiljer sig betydligt från portföljens verkliga fördelning där exempelvis Apples andel av hela portföljen är mycket stor. En 50.000 euros placering I Berkshire-portföljen ger enligt vår ‘koncernberäkning’ en direktinkomst på 1 044 euro och en andel av portföljföretagens egna kapital på 17 890 euro. (10.6.2022)

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.