Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

Storbritannien

Portföljens innehåll och avkastning

Brittiska aktier till tioårsbottenpriser. Den brittiske aktiemarknaden har unders senare år uppvisat en delvis avvikande rytm jämfört med mången annan västmarknad. Den utdragna Brexit-processen som strax efterföljdes av nästa jättelika externa chock i form av pandemikrisen blandade till vissa delar prisbilden på brittiska aktier. Till denna portfölj har vi valt ett urval, huvudsakligen lite större, brittiska aktier ur ett antal olika branscher som tillsammans bildar en portfölj vars avkastningshistoria uppvisar röda siffror på samtliga mätintervaller registrerade av Zenostock. Detta kan vara intressant eftersom företagens relationstal och ekonomi inte fullt förefaller motivera denna tioårs bottenvärdering. En 50.000 euros placering ger en egetkapitalandel på 63 179 euro (en dubbelt större andel än under gångna tio år i genomsnitt) och en god 2 131 euros (4,25 %) dividendintäkt. (10.6.2022)

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.