Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

El - Gas - Vatten - Infrastruktur

Portföljens innehåll och avkastning

Tio st. för samhällens funktion kritiskt viktiga företag. En portfölj bestående av europeiska el-, gas-, vatten-, hamn- osv. bolag inklusive två monopol i Tallinn. Zenostocks portföljanalys avslöjar en jämn och pålitig resultathistoria för portföljbolagen i snitt, som sig bör för denna typs företag. Trots detta kan dock denna typs företag i dagens inflationsomgivning vara förknippade med överlopssrisker varav knappast den minsta utgörs av risken för prisransonering. Detta har man redan fått exempel på från vissa delar av Europa. En 50.000 euros placering i denna portfölj ger en hög dividendintäkt på 2 627 euro eller 5,2 %. (10.6.2022)

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.