Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

Europa 10 "billigaste"

Portföljens innehåll och avkastning

10 st kalkylmässigt billiga europeiska större börsbolag i samma portfölj. Portföljens aktier har valts bland sådana till marknadsvärdet större europeiska börsbolag som får en hög ‘stjärnklassificering’ enligt Zenostocks ‘billighetsekvation’. Portföljgrafiken avslöjar att denna portfölj förvärvas till hälften av det (relativa) pris placerare i genomsnitt betalat för portföljen under senaste tio år. Portföljaktierna har i genomsnitt fallit hela 57 % under gångna fem års period och till följd av detta ger nu en 50.000 euros placering i denna portfölj en andel av eget kapital på 69 931 euro och en mycket hög andel av portföljbolagens resultat för den gångna tolv månaders perioden uppgående till 4 989 euro. (10.6.2022)

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.