Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

TV-bolag - börsen tror ej på dessa

Portföljens innehåll och avkastning

Fem st. TV-företag med fet dividend och jätteresultat. Vad tror ni, kommer folk att sluta stirra på TV? Börsen förefaller åtminstone vara skeptisk. Om du nu förvärvade denna portfölj bestående av fem st. europeiska TV-bolag skulle du köpa den till ett lägre pris än någon innan dig. Ditt (relativa) förvärvspris vore lägre än hälften av “normalpriset” under senaste tio år och en 50.000 euros placering skulle ge en anmärkningsvärt hög resultatandel på 8 158 euro (och en god resultathistoria) samt en jättedividend på 3 265 euro. Vad borde man tro? (10.6.2022)

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.