Portfölj

Egna portföljer

Detta innehåll är endast för prenumeranter. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod. Registrering förbinder dig inte till att köpa Zenostock.

Registrera digLogga in

Portföljens innehåll och avkastning

Gångna års vinnarportfölj bland storbolag. Portföljen består av 12 st amerikanska jätteteknologibolag verksamma inom olika delområden, traditionella och nyare. Dessa tolv företags sammantagna börsvärde är förstummande 8 567 miljarder dollar. Man vågar därför säga att den som förväntar sig en stigande amerikabörs samtidigt antar att värdet på denna portfölj kommer att stiga. Detta torde för sin del kräva att portföljbolagen fortsätter med att öka sina (rekordhöga) resultat. En 50.000 euros placering ger en resultatandel på 2 604 euro (P/E = 19,2 vilket dock inte kan betraktas som speciellt högt för dessa företag) och en 720 euros dividendinkomst. (10.6.2022).

Detta innehåll är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investeringsrådgivning. Innehållet får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall användaren vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placeringsobjekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investeringsrådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken. Zenito Oy publicerar innehåll om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.